ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   ล้านนาทริป แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ล้านนาทริปล้านนาทริป เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือที่ทีมล้านนาช้อปปิ้งมอลล์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนเหนือ อยากจะขอแนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยว ส่วนมากจะเป็นวัดวาอารามที่มีความสำคัญ มีความเป็นมาอันยาวนาน เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

อันดีงามของภาคเหนือและอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาแอ่วเมืองเหนือกันเพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้ครึกครื้นและคึกคักตามนโยบายรัฐบาล และที่สำคัญชาวล้านนาทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ รวมทั้งชาวต่างชาติทั่วโลกทางทีมงานได้เก็บภาพความสวยงามของ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีชื่อเสียง วัดอันเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของแต่ละจังหวัดภาคเหนือ ทุกแห่งล้วนมีความสำคัญต่อชาวล้านนา

ทุกคนให้ความเคารพบูชาขอเชิญทุกท่านตามไปเที่ยวและศึกษาความเป็นมาของสถานที่เหล่านั้นด้วยกัน

 

วัด ศิลปะ วัฒนธรรมของล้านนา

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย
วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม จังหวัดลำปาง
วัดปงสนุกใต้ จังหวัดลำปาง
วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย
วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย
วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน
วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

 

อนุสาวรีย์ ผู้ก่อสร้างบ้านแปงเมืองล้านนา

พ่อขุนเม็งรายมหาราช

 

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาต

วนอุทยานภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ จังหวัดเชียงราย 
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน น้ำพุร้อน จังหวัดลำปาง

 

ศิลปะกรรม ประติมากรรม ความงาม
หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ เชียงราย

 

ประวัติศาสตร์ เมืองเก่า
เมืองเก่า เชียงแสน และสามเหลี่ยมทองคำ