ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย เป็นวัดอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย แต่เดิมมีชื่อว่า วัดป่าเยี้ย เยี้ยแปลว่า

ไม้ไผ่ เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่าไม้ไผ่ จึงตั้งชื่อตามที่มา ตามประวัติกล่าวว่าเจ้ามหาพรหมผู้ครองเมืองเชียงราย เป็นผู้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจาก

เมืองกำแพงเพชร ในช่วงเวลานั้น สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยจะสู้ดีนัก จึงได้พอกปูนทับพระแก้วมรกต แล้วนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์วัดป่าเยี้ย อีก 45 ปี เกิดฟ้าผ่าที่องค์เจดีย์ พบพระพุทธรูปลงรักปิดทององค์หนึ่ง ตกมาจากเจดีย์ จึงได้อัญเชิญไปไว้ในวิหารหลวง

 

ได้ 2 เดือนต่อมา ปูนในบริเวณพระนาสิก ( จมูก ) กระเทาะออกจึงเห็นเป็นแก้วสีเขียว เจ้าอาวาสได้กระเทาะปูนออก จึงปรากฎเป็นพระแก้วสีเขียวทั้งองค์  ในช่วงเวลานั้นเชียงรายอยู่ภายใต้การปกครองของเชียงใหม่ ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน เมื่อทราบข่าวจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปเมืองเชียงใหม่ รวมระยะเวลาที่พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เชียงรายเป็นเวลา 45 ปี วัดป่าเยี้ยที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต   จึงถูกเรียกต่อๆกันมาว่า วัดพระแก้ว 

 

วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
 
พระพุทธรูปหยกองค์นี้สร้างพร้อมกับพระหยกเชียงราย ทำด้วยหยกจากแระเทศแคนาดา แกะสลักโดยช่างปักกิ่ง ประเทศจีน