ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย   วัดร่องขุ่นออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ วัดร่องขุ่นเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ซึ่งแต่เดิมมีเนื้อที่เพียง 3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือ คุณวันชัย วิชญาชาคร จนปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ถึง 9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัลนาโณรักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

 

วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย
วัดร่องขุ่น เชียงราย