ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม จังหวัดลำปาง

 

 วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม จังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร ( พระแก้วมรกต ) ตั้งแต่ปี พ.ศ.1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือ เหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่า วัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่าพระมหาเถระแห่งวัดนี้ ได้พบพระแก้วมรกตในแตงโม ( ภาษาเหนือเรียกว่า หมากเต้า ) และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป แต่ต่อมาถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบันปูชนียสถานที่สำคัญในวัด พระแก้วดอนเต้า
ได้แก่ พระเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามณฑป ศิลปะพม่าที่งดงามและเป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วิหาร ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ที่มีอายุเก่าพอๆกับวัดนี้ นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงและพิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนาการเดินทางไปยังวัด ข้ามสะพานรัชฎาภิเษก แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้ว ประมาณ 1 กิโลเมตรจะเห็นพระธาตุตั้งเด่นอยู่บนเนิน

 

วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม
วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม
วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง