ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง สุดยอดแหล่งปลูกชาอันขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย การเดินทางอันยาวนานผ่านดอยใหญ่น้อยใช้เวลาชั่วโมงกว่าจากเมืองเชียงรายไปยัง
อำเภอแม่จัน แล้วเลี้ยวซ้ายไปเส้น แม่อาย ท่าตอน เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งที่แยกกิ่วสะใตลัดเลาะไปตามถนนเล็กๆ ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกิโลเมตรที่ 0 ยอดดอยแม่สลอง ดอยแม่สลองยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคีรี แต่เดิมมีชื่อว่า แม่สลองนอก เป็นหมู่บ้านกองผลของผู้อพยพจากกองพัน 5 กองพล 93 มาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีน ซึ่งทางการทหารพม่าได้ผลักดันและปราบปรามจนหนีเข้ามาในเขตไทย

 

ระหว่างเส้นทางไปยังดอยแม่สลอง ในช่วงฤดูหนาวจะมีต้นซากุระหรือนางพญาเสือโคร่งบานในเวลาดังกล่าว ประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศถ้ามีความหนาวเย็นเพียงพอ ดอกไม้ก็จะบานเยอะ เมื่อถึงดอยแม่สลอง ก็เดินทางไปเคารพสุสานนายพลต้วน ผู้พัฒนาดอยแม่สลอง จุดนี้สามารถ
ชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลองได้กว้างไกล เห็นหมู่บ้านสันติคีรีและพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี   แวะชิมชาคุณภาพดีที่ไร่ชา101 ชาอู่หลง
คุณภาพดีจากใต้หวัน รสกลมกล่อม หอม เลือกซื้อเลือกหาชาหรืออุปกรณ์ชงชา ในราคาที่ต่อรองได้ในระดับหนึ่ง

 

 

ดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลอง