ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม เมื่อปลายปี 2553

 

เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7 25 ธ.ค 2553 - 3 ม.ค 2554

จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งวิถีชีวิตแบบพื้นเมืองภาคเหนือ
ที่จัดแสดงภายในพื้นที่งาน เชียงรายดอกไม้งามจะจัดขึ้นท้ายปีไปจนถึงต้นปีใหม่ รวมเวลา 10 วัน 10 คืนซึ่งปัจจุบันย้ายที่จัดไปที่สวน
ไม้งาม เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 ใกล้โรงเรียนเทศบาล 6 เป็นสถานที่จัดงานแห่งใหม่ ในงานจะประกอบด้วยการประกวดอุทยานไม้ดอก
เมืองหนาว ดอกลิลลี่ ดอกทิวลิป สวนกล้วยไม้ และดอกไม้นานาพันธุ์ จัดประกวดนางสาวถิ่นไทยงามจัดประกวดขบวนรถบุปผาชาติ
มีข่วงวัฒนธรรมล้านนาจากชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ จัดตลาด อาหารพื้นเมือง กาดหมั้วครัวแลงสุดยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้าโอท๊อป
และการประกวดเทพธิดาดอย

 

บรรยากาศภายในงาน

เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 7