ข่าวสาร ประกาศ แจ้งเตือน กิจกรรม ประเพณีต่างๆ ของภาคเหนือ ช่วง พ.ย. 2556

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เชิญร่วมกิจกรรม ‘เสน่ห์วัฒนธรรมจีน’ ชวนอ่านนิยายจีน จิบชา ฟังกู่เจิ้ง
และเขียนพู่กันจีน 15 พฤศจิกายน นี้

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เชิญร่วมกิจกรรม ‘เสน่ห์วัฒนธรรมจีน’ ชวนอ่านนิยายจีน จิบชา ฟังกู่เจิ้ง และเขียนพู่กันจีน 15 พฤศจิกายน นี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จะจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง ‘เสน่ห์วัฒนธรรมจีน’ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องนิทรรศการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรสถาบันขงจื่อแห่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมจีน มีหัวข้อน่าสนใจดังนี้ 1. วรรณกรรมจีนในประเทศไทย – นิยายจีนและวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม 2. การดื่มชาและการดำรงชีวิต – วัฒนธรรมการดื่มชาของจีน 3. มุมมองวัฒนธรรมการสอนเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจีน – วัฒนธรรมเครื่องดนตรีกู่เจิง 4 จิตรกรรมจีนและการเขียนพู่กัน – เขียนพู่กันจีนจากหัวใจ
ทั้งนี้ ศูนย์จีนฯ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมกันนี้ ศูนย์จีนฯจะสนับสนุนค่าที่พัก 1 คืนในคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่นอกพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยสามารถส่งแบบตอบรับโครงการได้ที่ อีเมล์ 422134524@qq.com และ 859625274@qq.com ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-5391-7092, 0-5391-7096-97
 
 
ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย